Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo Phương án Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

dong mit

Ngày 29/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Phương án Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Nông nghiệp và PTNT báo cáo các nội dung liên quan và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 27/TB-UBND ngày 01/02/2018.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về giao rừng và đất lâm nghiệp do xã quản lý cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân quản lý

dan quan ly

Ngày 05/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp BCĐ tỉnh về giao rừng và đất lâm nghiệp do xã quản lý cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân quản lý. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 11/TB-UBND ngày 11/01/2018.

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết thúc các dự án do Quỹ môi trường toàn cầu tài trợ

tai tro

Ngày 04/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết thúc các dự án do Quỹ môi trường toàn cầu tài trợ thực hiện trên địa bàn tỉnh.Sau khi nghe Giám đốc quốc gia Quỹ môi trường toàn cầu và Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạotại Thông báo 10/TB-UBND ngày 11/01/2018.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo thiết kế bản vẽ thi công Hạng mục Sửa chữa, khắc phục hậu quả lũ lụt do thiên tai

kenh tuoi

Ngày 08/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe tư vấn báo cáo về thiết kế bản vẽ thi công Hạng mục Sửa chữa, khắc phục hậu quả lũ lụt do thiên tai đối với Hệ thống kênh tưới Văn Phong thuộc dự án thành phần Kênh N24 – Hệ thống kênh tưới Văn PhongSau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 09/TB-UBND ngày 11/01/2018.

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về công tác phối hợp với đối tác Nhật Bản về việc giới thiệu sản phẩm cá ngừ đại dương tại TP. HCM

1 ca ngu dai duong

Ngày 27/12/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp bàn công tác phối hợp với đối tác Nhật Bản về việc giới thiệu sản phẩm cá ngừ đại dương tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 04/TB-UBND ngày 05/01/2018.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh về giải quyết đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho các tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 bị hư hỏng

1 sua tau thep

Ngày 29/12/207, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp giải quyết đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho các tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 bị hư hỏng nằm bờ sửa chữa. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo kết luậntại Thông báo 03/TB-UBND ngày 05/01/2018.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ

1 cn cao

Ngày 14/11/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 237/TB-UBND ngày 15/11/2017.

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo xử lý vụ phá rừng tại xã An Hưng, huyện An Lão

1 rung pha

Ngày 20/09/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ  trì cuộc họp chỉ đạo xử lý vụ phá rừng tại xã An Hưng, huyện An Lão. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 198/TB-UBND ngày 25/9/2017.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Hoài Ân

1 trong rưng

Ngày 24/8/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Hoài Ân để giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Trồng rừng Quy Nhơn về việc các hộ dân tại xã Ân Hảo Đông lấn chiếm đất trồng rừng của Công ty. Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo UBND huyện Hoài Ân báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 191/TB-UBND ngày 06/09/2017.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Đường Bình Định

1 duong

Ngày 27/07/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần Đường Bình Định, nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công tySau khi nghe Công ty cổ phần Đường Bình Định báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự buổi làm việcPhó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tạiThông báo số 161/TB-UBND ngày 04/08/2017.