Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ

1 cn cao

Ngày 14/11/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 237/TB-UBND ngày 15/11/2017.

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo xử lý vụ phá rừng tại xã An Hưng, huyện An Lão

1 rung pha

Ngày 20/09/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ  trì cuộc họp chỉ đạo xử lý vụ phá rừng tại xã An Hưng, huyện An Lão. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 198/TB-UBND ngày 25/9/2017.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Hoài Ân

1 trong rưng

Ngày 24/8/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Hoài Ân để giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Trồng rừng Quy Nhơn về việc các hộ dân tại xã Ân Hảo Đông lấn chiếm đất trồng rừng của Công ty. Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo UBND huyện Hoài Ân báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 191/TB-UBND ngày 06/09/2017.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Đường Bình Định

1 duong

Ngày 27/07/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần Đường Bình Định, nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công tySau khi nghe Công ty cổ phần Đường Bình Định báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự buổi làm việcPhó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tạiThông báo số 161/TB-UBND ngày 04/08/2017.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách và hoạt động của BĐD HĐQT 6 tháng đầu năm 2017

1 an lao

Ngày 27/07/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì họp đánh giá tình hình hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách và hoạt động của BĐD HĐQT 6 tháng đầu năm 2017. Sau khi nghe Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tạiThông báo số 155/TB-UBND ngày 02/08/2017.

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2016

1thien tai

Ngày 9/5/2017, UBND Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 89/TB-UBND ngày 11/5/2017.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh

thue thit

Ngày 08/05/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình khó khăn trong sản xuất, chăn nuôi, tiêu thụ thịt heo và các giải pháp tháo gỡ khó khăn và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 84/TB-UBND ngày 09/05/2017.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

quyet dinh

Ngày 04/05/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạotại Thông báo số 82/TB-UBND ngày 05/05/2017.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về tình hình thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư

du an

Ngày 10/04/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư và thực hiện quản lý dự ánSau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 62/TB-UBND ngày 17/04/2017.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ngày 20/01/2017

1 ban dai dien

Ngày 20/01/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì họp đánh giá tình hình hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách và hoạt động của BĐD HĐQT năm 2016. Sau khi nghe Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra kiểm toán nội bộ, kết quả hoạt động của BĐD HĐQT năm 2016 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 16/TB-UBND ngày 15/02/2017.