Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Đại hội Công đoàn VP UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022

Sáng 19.8, Công đoàn VP UBND tỉnh đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Châu, Nguyễn Tuấn Thanh; Nguyễn Thị Phương Loan – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

1 dai hoi cong doan

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở VP UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn VP UBND tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ, chính sách, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục được Công đoàn coi trọng, tiến hành thường xuyên với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ lớn mạnh. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ phát triển sâu rộng, có hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài ra, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng; công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động có chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn được tăng cường.

Công đoàn VP UBND tỉnh xác định trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị và quy định của Đảng, Nhà nước và Công đoàn cấp trên; khắc phục những khuyết điểm, yếu kém trong nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; từng cán bộ công chức và người lao độngra sức thi đua thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở VP UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí Phạm Văn Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh VP UBND tỉnh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Công đoàn.

Kim Loan

 VP UBND tỉnh