Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017

Sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) địa phương 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2017 (ảnh).

1 thang 9 nam 2017 Copy

Theo đánh giá tại hội nghị, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình KT-XH 9 tháng năm 2017 vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 32.421,4 tỉ đồng, tăng 7,29% so với cùng kỳ. Trong đó, nông, lâm, thủy sản đạt 8.908,5 tỉ đồng, tăng 3,31%; công nghiệp và xây dựng đạt 10.030,3 tỉ đồng, tăng 10,19%; dịch vụ đạt 12.194,8 tỉ đồng, tăng 7,73% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. Quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị nhìn nhận tình hình KT-XH vẫn còn những tồn tại, yếu kém nhất định. Nguồn lực đầu tư cho phát triển còn hạn chế; nhiều cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng mức độ triển khai đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng còn thấp; tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến, khu chăn nuôi tập trung và chăn nuôi hộ gia đình chưa được xử lý triệt để; khai thác tài nguyên (đất, đá, cát) không đúng quy hoạch; nạn chặt phá rừng vẫn còn tiếp diễn…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017 mà Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XII đã đề ra.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp: Tập trung chỉ đạo thắng lợi vụ Mùa, chuẩn bị triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018; khôi phục và phát triển chăn nuôi, chủ động phòng ngừa dịch bệnh; đôn đốc việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp; chuẩn bị các điều kiện để phòng, chống thiên tai, rà soát công tác hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ năm 2016; kiên quyết xử lý sai phạm trong vụ phá rừng tại xã An Hưng, huyện An Lão; tăng cường công tác quản lý đất đai. Tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; nâng cấp hạ tầng các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư; triển khai các chương trình, đề án khuyến công năm 2017. Tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư về du lịch; thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án du lịch, rà soát và kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ. Tăng cường xử lý nợ đọng thuế, thu thuế ngoài quốc doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; nghiêm túc thực hiện việc ký quỹ cam kết đầu tư các dự án. Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách.Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai chính quyền điện tử. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở; đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Kim Loan

VP UBND tỉnh