Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Tây Sơn

mt tay son

Ngày 14/03/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1180/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Tây Sơn.

Triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước

nop thue

Ngày 09/03/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1077/UBND-TH về việc triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018

binh dang

Ngày 12/03/2018, UBND tỉnh ban hành số 1112/UBND-VX về việc triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự năm 2015

luat hinh su

Ngày 06/03/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 996/UBND-NC về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

cong nghiep

Ngày 06/03/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1011/UBND-VX triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh.

Xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

xư ly vi pham

Ngày 26/02/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 858/UBND-KT về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

giao duc PL

Ngày 26/02/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 851/UBND-NC về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sử dụng Công báo điện tử

cong bao

Ngày 07/02/2018, UBND tỉnh ban hành  số 692/ UBND-VX về việc tăng cường sử dụng Công báo điện tử trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh gas

ga

Ngày 01/02/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 12/BCĐ-UBND về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh gas trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá U23 Quốc gia cao điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018

bong da

Ngày 25/01/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 438/UBND-KT về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá U23 Quốc gia cao điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018 trên địa bàn tỉnh.