Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai thực hiện Đề án phát triển giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đên năm 2020

1 duong thuy gt

Ngày 25/09/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5135/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đên năm 2020.

Tổ chức Tết Trung thu năm 2017 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh

dem ram

Ngày 26/09/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5172/UBND-VX về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2017 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh

1 cham soc

Ngày 26/09/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5165/UBND-VX về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh theo Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 11/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế”.

Tăng cường công tác PCCC và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC”

chua chay

Ngày 20/09/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5089/UBND-NC về việc tăng cường công tác PCCC và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC”.

Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

1 thi hanh

Ngày 11/09/2017, UBND tinh ban hành văn bản số 4898/UBND-NC về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện các dự án du lịch, dịch vụ tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu

1 du lich

Ngày 11/08/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4269/UBND-VX về việc triển khai thực hiện các dự án du lịch, dịch vụ tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu.

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, giáo viên.

1 kien thuc

Ngày 11/08/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4273/UBND-VX về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, giáo viên.

Tăng cường quản lý chất lượng gạch không nung trên địa bàn tỉnh

1 gach

Ngày 10/08/2017, UBND tinh ban hành văn bản số 4235/UBND-KT về việc tăng cường quản lý chất lượng gạch không nung trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với phương tiện thủy nội địa chở người, chở khách hoạt động trên địa bàn tỉnh

ben thuy

Ngày 27/07/2017, UBND tinh ban hành văn bản số 3921/UBND-KT về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với phương tiện thủy nội địa chở người, chở khách hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tại Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

phu hoa

Ngày 25/07/2017, UBND tinh ban hành văn bản số 3860/UBND-KT về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tại Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa.