Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 28 Tháng 11 2017 205
Tài liệu họp trực tuyến phòng chống lũ lụt 03/11/2017 03 Tháng 11 2017 63
Tài liệu hội nghị trực tuyến công tác đảm bảo ATGT 9 tháng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại 02 Tháng 10 2017 179
Tài liệu họp trực tuyến đánh giá tình hình KT-XH 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 28 Tháng 9 2017 382
Tài liệu hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. 18 Tháng 7 2017 223
Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017 26 Tháng 6 2017 501
Tài liệu hội nghị trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Qúy I năm 2017 22 Tháng 4 2017 245
Tài liệu họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2017 27 Tháng 3 2017 301
Tài liệu trực tuyến Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016 trên địa bàn tỉnh 17 Tháng 1 2017 327
Tài liệu trực tuyến Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2017 06 Tháng 1 2017 498
Tài liệu Họp trực tuyến Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017 (Sáng 25/11/2016) 24 Tháng 11 2016 410
Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tổng kết Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" (Chiều 25/11/2016) 24 Tháng 11 2016 305
Tài liệu họp Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2016 07 Tháng 10 2016 418
Tài liệu họp trực tuyến sơ kết công tác ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 Ngày 14/7/2016 12 Tháng 7 2016 490
Tài liệu họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 lần 4 30 Tháng 6 2016 459
Tài liệu họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 lần 3 30 Tháng 6 2016 413
Tài liệu họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 lần 2 29 Tháng 6 2016 417
Tài liệu họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 lần 1 29 Tháng 6 2016 426
Tài liệu họp trực tuyến ATGT Quý 1 năm 2016 04 Tháng 4 2016 669
Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác năm 2016 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm - ngày 17/03/2016 16 Tháng 3 2016 658