Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 766 vào lúc 08h00 ngày 21 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 17 Tháng 10 2017 34
Giấy mời 765 vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 17 Tháng 10 2017 21
Giấy mời 764 vào lúc 10h30 ngày 18 tháng 10 năm 2017 tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn. 17 Tháng 10 2017 11
Giấy mời 762 vào lúc 14h00 ngày 20 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 17 Tháng 10 2017 15
Giấy mời 758 vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 17 Tháng 10 2017 12
Giấy mời 761 vào lúc 14h00 ngày 19 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 10 2017 21
Giấy mời 760 vào lúc 07h30 ngày 19 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 10 2017 22
Giấy mời 757 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 10 2017 15
Giấy mời 756 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 10 2017 14
Giấy mời 755 vào lúc 14h00 ngày 16 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 13 Tháng 10 2017 30
Giấy mời 754 vào lúc 08h00 ngày 16 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 13 Tháng 10 2017 38
Giấy mời 752 vào lúc 14h00 ngày 13 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 10 2017 52
Giấy mời 751 vào lúc 08h00 ngày 12 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 10 Tháng 10 2017 35
Giấy mời 743 vào lúc 07h30 ngày 12 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 10 Tháng 10 2017 25
Giấy mời 739 vào lúc 10h00 ngày 10 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 10 Tháng 10 2017 16
Giấy mời 748 vào lúc 14h00 ngày 10 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 10 2017 28
Giấy mời 746 vào lúc 09h30 ngày 12 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 10 2017 26
Giấy mời 744 vào lúc 08h00 ngày 13 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 10 2017 33
Giấy mời 742 vào lúc 07h30 ngày 12 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 10 2017 25
Giấy mời 741 vào lúc 14h00 ngày 10 tháng 10 năm 2017 tại Khu đô thị mới An Phú Thịnh 09 Tháng 10 2017 17