Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 31-07 đến 04-08-2017 14 Tháng 8 2017 81
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 10-07 đến 14-07-2017 18 Tháng 7 2017 68
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 03-07 đến 07-07-2017 11 Tháng 7 2017 79
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 05-06 đến 09-06-2017 10 Tháng 7 2017 69
Mẫu khảo sát hiện trạng sử dụng phần mềm ứng dụng tại Văn phòng 12 Tháng 4 2017 185
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 27-03 đến 31-03-2017 03 Tháng 4 2017 189
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 20-03 đến 24-03-2017 29 Tháng 3 2017 169
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 13-03 đến 17-03-2017 24 Tháng 3 2017 177
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 06-03 đến 10-03-2017 20 Tháng 3 2017 186
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 27-02 đến 03-03-2017 06 Tháng 3 2017 203
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 20-02 đến 24-02-2017 27 Tháng 2 2017 186
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 13-02 đến 17-02-2017 19 Tháng 2 2017 184
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 06-02 đến 10-02-2017 19 Tháng 2 2017 176
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 02-01 đến 06-01-2017 08 Tháng 1 2017 230
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 26-12 đến 30-12-2016 08 Tháng 1 2017 216
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 12-12 đến 16-12-2016 19 Tháng 12 2016 241
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 05-12 đến 09-12-2016 15 Tháng 12 2016 260
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 14-11 đến 18-11-2016 25 Tháng 11 2016 256
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 07-11 đến 11-11-2016 14 Tháng 11 2016 291
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 31-10 đến 04-11-2016 14 Tháng 11 2016 259